Skogskompisar

Om Skog och Ungdom

Skog och Ungdom är Sveriges enda ungdomsorganisation för Dig som är intresserad av skogen som resurs. Vi är en organisation som jobbar för att ungdomar ska komma ut i naturen i ett brett perspektiv och är organiserade i klubbar/avdelningar runt om i landet.

Skog och Ungdom Väst är verksamma i Västra Götaland och Halland.

Skog och Ungdom är:

• En organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar och äldre som tycker om att på sin fritid vistas i naturen och som ideellt ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.

• En fristående, rikstäckande ungdomsorganisation utan några religiösa eller politiska kopplingar.

• Från början ett av Riksförbundet Sveriges 4H:s specialförbund. Vi har funnits sedan 1960 och är sedan 1979 ett eget riksförbund.

• en medlemsorganisation i Studiefrämjandet och Svenskt Friluftsliv.

 

 

 

Skog och Ungdom vill väcka intresse för skogens alla värden:
• Skogsskötsel
• Friluftsliv
• Att umgås med naturen
• Internationellt utbyte
• Föreningsverksamhet
• Allmänt kulturellt arbete
• Jakt- och viltvård
• Fiske och fiskevård
• Skogshistoria
• Allemansrätten
• Svamp och bär