Skogskompisar

Om projektet

Skogskompisar är ett projekt av Förbundet Skog och Ungdom som riktar sig till elever i årskurs 1-5 i stadsdelen Östra Göteborg.

Projektet genomfördes med stöd ur Arvsfonden fram till hösten 2020.

Bakgrund för projektet:
I stadsdelen Östra Göteborg ingår områdena Gamlestaden, Kortedala, Bergsjön och Utby. Befolkningsmässigt skiljer sig områdena åt sinsemellan. Strukturen och topografin i området resulterar i att det finns flera barriärer inom stadsdelen. Bostäder ligger som olika enklaver i det kuperade landskapet utan tydliga kopplingar. De fysiska barriärerna förstärks av att det också finns sociala barriärer inom stadsdelen.

Projektet Skogskompisar önskar att motarbeta denna trend och bryta barriärerna.
Syftet med projektet är:

  • att skapa en mötesplats för unga i Östra Göteborg med olik kulturell bakgrund, ekonomiska förutsättningar etc.
  • att barnen blir fysiskt aktiva och kommer i kontakt med naturen.
  • att ungdomar kommer i kontakt med det lokala föreningslivet.

Skolklasser som deltar i projektet paras ihop med en jämnårig klass från en annan skola i stadsdelen (t.ex. en klass från Bergsjön med en i Utby). Eleverna från dessa två skolor blir skogskompisar som under ett skolår träffas totalt 14 gånger, både i skol- och fritid. Tillsammans får skogskompisarna åka på utflykt (i närområdet eller lite längre bort) och uppleva olika utomhusaktiviteter som t.ex. fiske, orientering, paddling och mycket annat.

Barnen får möjlighet att träffa jämnåriga från andra bostadsområden som de normalt kanske inte hade träffat. Tillsammans får de vara aktiva i naturen, leka, utforska och experimentera. På så sätt hoppas vi att barnen lär sig att känna sig tryggare både ute i naturen och med varandra!